Media4Me:
De Digitale Muurkrant

De Digitale Muurkrant

Voorbeeld van een digitale muurkrant

In de Medianota ‘Lokaal Verbinden’ van maart 2007 stond dat Den Haag een toonaangevende rol wil  spelen in het ontwikkelen van communicatie en multimedia door, voor en met de stad. Hierbij werd nadrukkelijk een oproep gedaan aan burgers, instellingen en organisaties om mee te doen.  Daarvoor ondersteunt de gemeente zowel bestaande als nieuwe initiatieven in de stad. Er wordt nadrukkelijk een beroep gedaan op burgers, instellingen en organisaties om mee te doen.

De Gemeente Den Haag is daarom het project “De Digitale muurkrant” gestart. Het concept van de Digitale Muurkrant is dat bewonersorganisaties (of andere organisaties of instellingen in de wijk) een muurkrant ontwikkelen waarbij ze zelf wijkcommunicatie maken, gebruiken en onderhouden. Het bestaat uit zowel een webpagina als een beeldscherm op plaatsen waar veel mensen komen. De digitale muurkranten zijn uitstekende middelen om op onverwachte en drukbezochte plekken wijknieuws onder de aandacht van de buurtbewoners te brengen. De beeldschermen hangen in wijk- en buurthuizen, gezondheidscentra, winkelstraten, sportclubs en bibliotheken.

Inhoud

1.

Doel

Doel is burgers, instellingen en organisaties in staat te stellen hun eigen vormen van media en communicatie te ontwikkelen die kunnen bijdragen aan de leefbaarheid in de wijken en de betrokkenheid van burgers bij hun directe omgeving. Door de wijkbewoners beter te informeren over nieuws en ontwikkelingen in de wijk kan men mensen beter lokaal verbinden. Onder het motto ‘Samen stad zijn’ wil dat burgers zich verbonden voelen met hun buurt en hun stad.

2.

Middelen

Om de wijkbewoner beter te informeren worden in de wijk beeldschermen geplaatst met daarop wijkgerelateerde berichten. Een Digitale Muurkrant is eigenlijk een webpagina die één voor één berichten toont, gegroepeerd in thema‟s (ook wel “rubrieken” genaamd). Na het tonen van het laatste bericht begint de muurkrant weer opnieuw met het eerste bericht van het eerste thema. Deze berichten worden gemaakt door vertegenwoordigers van wijkorganisaties en door bewoners uit de wijken zelf. Zo worden bewoners van verschillende wijken uitgenodigd zelf informatie aan te dragen (door een email te sturen) dat op de muurkrant gepresenteerd kan worden.

De Digitale Muurkrant heeft samen met de Digitale Muurkrant Schilderswijk software ontwikkeld waarmee wijkredacties digitale muurkranten kunnen maken. De software bestaat uit twee delen: een deel voor de samenstelling van de muurkrant en een deel om artikelen en foto‟s in op te slaan. Ook kunnen audio en videobestanden worden verwerkt. Zo kunnen ook korte filmpjes en geluidsfragmenten op de Digitale Muurkrant worden geplaatst. Hiermee kunnen de bewoners zelf een aantrekkelijk medium ontwikkelen voor wijkgerichte communicatie.

Benodigdheden:

  • Vrijwilligers die de Digitale Muurkrant beheren.
  • Faciliteiten om muurkrant op de hangen.
  • Internet verbinding moet zelf geregeld worden.

(Bewoners)organisaties kunnen een eigen account aanvragen bij De Digitale muurkrant. Men krijgt dan een gebruikersnaam en een wachtwoord om de eigen muurkrant te kunnen beheren. De gebruikers kunnen zelf berichten maken die vervolgens op de schermen verschijnen. Daarnaast is er ook een zogenaamde Media Pool waar berichten met andere kunnen worden gedeeld en waar berichten van anderen kunnen worden gebruikt.

Naast de software krijgt de bewonersorganisatie van de gemeente een scherm, ophangsysteem en een pc in bruikleen. Na twee jaar worden de apparaten eigendom van de organisatie. Om aankoop van meerdere schermen te stimuleren krijgt de organisatie bij aanschaf van een twee beeldscherm een derde beeldscherm van de gemeente. De hardware bestaat uit een kleine computer die gemakkelijk op de achterkant van een flatscreen monitor/televisie gemonteerd kan worden. De computer is voorzien van speciaal ontwikkelde software die de weergave van de berichten regelt en beheerd. Nadat voor een gebruiker een account is aangemaakt en geactiveerd, zijn er eigenlijk geen limieten aan het aantal schermen dat gekoppeld kan worden aan dit account. De accounteigenaar en redacteuren hebben toegang tot de webapplicatie vanaf elke computer met een internet-connectie. Na het inloggen hebben redacteuren toegang om hun muurkrant te onderhouden. 

3.

Resultaten

Anno 2010 zijn er 37 organisaties in Den Haag die een muurkrant beheren met één of meerdere beeldschermen. Er hangen 180 beeldschermen verspreid over de stad. Onder meer in de Vogelwijk, Schilderswijk en de wijken Vrederust, Duindorp, Mariahoeve, Laak Centraal, Laakkwartier Noord, Zeeheldenkwartier en Archipel & Willemspark. Het merendeel van de deelnemende organisaties zijn wijkraden en bewonersorganisaties. Verder zijn ook alle welzijnsorganisaties van Den Haag betrokken bij het project. Daarnaast zijn een aantal gezondheidscentra en twee culturele instellingen aangesloten bij het project. Ook de gemeente Den Haag zelf heeft op verschillende in de stadsdeelkantoren beeldschermen hangen, zowel voor intern gebruik als voor berichtgeving aan inwoners van de stad. De lijst met deelnemers aan het project De Digitale Muurkrant groeit nog steeds. Het project loopt nu 3 jaar en er is ambitie om het concept verder uit te breiden naar andere steden.

4.

Samenwerking

De Digitale muurkrant applicatie nodigt en daagt redacteuren van participerende organisaties uit om korte en heldere berichten te schrijven over onderwerpen die van belang worden geacht voor de doelgroep. De software nodigt en daagt ook uit om samen te werken met andere digitale muurkranten door het uitwisselen berichten en het delen van foto’s en videobestanden.

Het project De Digitale Muurkrant is momenteel enkel actief in Den Haag. De gemeente Den Haag wil haar expertise en de software graag delen en nodigt andere gemeentes uit om ook gebruik te gaan maken van De Digitale Muurkrant.

5.

Knelpunten en tips

Knelpunten: Het zoeken van geschikte locaties voor het ophangen van de tv schermen is soms lastig. Het concept van de digitalemuurkrant is nog relatief onbekend.

6.

Meer informatie

Zoals gezegd is de software ontwikkeld door de Gemeente Den Haag, zij staat open voor gebruik daarvan of deelname van andere gemeentes. Wie daar interesse in heeft kan contact opnemen met Chris Kwant, adviseur ICT en mediazaken gemeente Den Haag: chris.kwant@denhaag.nl         

Voor de pdf-file over de Digitale Muurkrant klik hier

vel met papier
Stuur door

logo Media4Me